КП ОФ-8087/16

Название предмета: 
Объемная сушка. Лишайники на стволе? Lichenes. Классификация: Лишайники Lichenes
Фонд хранения: 
Материал и техника: 
сушка объемная
Размеры: 
72х22х19 см
Место сбора: 
Бразилия. Амазония. р. Топажос. Коллектор: Муцетони Валентина Михайловна. Дата сбора: 8.04.1983