КП ОФ-8093/147

Название предмета: 
Натура. Бабочка. Agrotis ipsilon Hufnagel, 1766.
Фонд хранения: 
Размеры: 
W. S. - 41 mm.
Место сбора: 
Бразилия, г. Манаус. Коллектор: Муцетони Валентина Михайловна. Дата сбора: 12.03.1983.
Краткое описание: 
Пол: самец. Возраст: Имаго. Imago