КП ОФ-8093/131

Название предмета: 
Натура. Бабочка. Perigonia lusca Fabricius, 1777.
Фонд хранения: 
Размеры: 
W. S. - 58,5 mm.
Место сбора: 
Бразилия, г. Обидос. Коллектор: Муцетони Валентина Михайловна. Дата сбора: 23.03.1983.
Краткое описание: 
Пол: самец. Возраст: Имаго. Imago