КП ОФ-10080/527

Название предмета: 
Раковина. Брахиопода. Theodossia sp. Классификация: Палеонтология, Брахиопода Theodossia sp.
Фонд хранения: 
Материал и техника: 
окаменелости