КП ОФ-10080/447

Название предмета: 
Раковина. Брахиопода. Camarotoechia nucula Csorub. Классификация: Палеонтология, Брахиопода Camarotoechia nucula Csorub.
Фонд хранения: 
Материал и техника: 
окаменелости