КП ОФ-10080/545

Название предмета: 
Раковина. Брахиопода. Leiorhynchus sp. Классификация: Палеонтология, Брахиопода Leiorhynchus sp.
Фонд хранения: 
Материал и техника: 
окаменелости