КП ОФ-8087/8

Название предмета: 
Объемная сушка. Euterpe sp. Классификация: Растения Plantae seu Vegetabilia, Растения, Euterpe sp.
Фонд хранения: 
Материал и техника: 
сушка объемная
Размеры: 
3 см, D-2 см каждого плода
Место сбора: 
Бразилия, г. Сантарен. Амазония. Коллектор: Муцетони Валентина Михайловна. Дата сбора: 22.03.1983