КП ОФ-8086/7

Название предмета: 
Объемная сушка. Цекропия. Cecropia sp. Классификация: Растения Plantae seu Vegetabilia, Растения, Cecropiaceae, Цекропия Cecropia sp.
Фонд хранения: 
Материал и техника: 
спил
Размеры: 
99х6х5 см
Место сбора: 
Бразилия. Амазония, р. Мадейра. Коллектор: Муцетони Валентина Михайловна. Дата сбора: 26.03.1983