КП ОФ-8093/118

Название предмета: 
Натура. Бабочка. Xylophanes tersa Linnaeus, 1771.
Фонд хранения: 
Размеры: 
W. S. - 69 mm.
Место сбора: 
Бразилия, г. Сантарен. Коллектор: Муцетони Валентина Михайловна. Дата сбора: 26.03.1983.
Краткое описание: 
Пол: самец. Возраст: Имаго. Imago